De dienst

Dienst

Zondag om 11 uur in Châtelaillon-Plage, Beauséjour gebouw, 2e verdieping, kamer Jacques Cartier.

Wat gebeurt er tijdens de dienst?

  • Gebed van aanroeping
  • Bekentenis van zonden en vergeving
  • Lofprijs/Psalmen
  • Vorbede
  • Geloofsbelijdenis
  • Preek
  • Zegen
  • Individueel gebed met giften van de Heilige Geest

Giften

Ten name van "Temple Protestant de Châtelaillon".

Fondsenwerving

Voor de weduwen en weeskinderen van Ngaba, Kinshasa, Democratische Republiek Congo en Cap Haïtien en Port-au-Prince, Haïti.

Eten

Elk zondag na de dienst in de pastorie, 24, rue Brissaud.

Hebreeën 13.15-16

Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen.

Andere activiteiten

Bijbelstudie en gebed

Gebedsgroepen en bijbelstudie groepen trekken zich bij elkaar iedere dag behalve zaterdag. Bijbelstudies geven deelnemers de gelegenheid om meer vragen over de Bijbel te stellen, en daarover met de voorganger en de hele groep te praten. De rooster wordt elk zondag aangekondigd. U kunt ook contact met ons opnemen.

Boeken lenen of kopen

Elk zondag voor en na de dienst is er de mogelijheid om protestantse literatuur te kopen. Er zijn boeken in het frans en in het engels beschikbaar. Boeken in het engels mogen verleend worden. ( Handelingen 2.43-47 ).

Missie

Onze missie is de lokale kerk te stichten en discipelen opleiden om andere kerken in Europa te planten. Het Europese continent is vanwege haar ontkerstening een zendigsveld geworden. Onze missie bestaat ook uit evangelisatie en onderwijs, ten tweede, in franstalig Afrikaanse landen en Haïti ( Matheus 28.18-20 ). In franstalig Afrika bestaat de missie uit christelijke literatuur schrijven voor de opleiding van voorgangers en leiders.

Opgemerkt dient te worden, dat er in de Democratische Republiek Congo alleen al meer dan 250 000 voorgangers zijn. Ook deel van onze missie, is het organiseren van conferenties voor pastorale en theologische opleiding.

Preek in Gonaives 12-11-2017

Preek tegen het fals prosperiteitsevangelie, Radio / Télé Lumière, Gonaives, Haiti, november 2018

Preek in Gonaives 12-11-2017

Sociaal

Afhankelijk van onze middelen, lenen wij eerst hulp aan degene die het het moeilijkst hebben onder ons en in de lokale gemeenschap als er dringende noden voorkomen ( Matheus 25 ).

Bovendien lenen wij hulp aan mensen in nood in arme landen waarin we op lange termijn relaties hebben. De voorganger heeft elf keer naar Kinshasa gereisd over de afgelopen tien jaren, en ook verschillende reizen naar andere franstalige Afrikaanse landen ( Ivoorkust, Benin, Centraal-Afrikaanse Republiek ) gemaakt, en naar Haiti ook.

Onze gemeente hulpt nu vooral een groep weduwen en weeskinderen in Ngaba, Kinshasa, in de Democratische Republiek Congo en zendingswerk in Haiti. Wij zijn verschillende acties van onderwijs of gezondheid steun en ontwikkeling van het ambacht in Kinshasa aan het studeren.

Markt van Kinshasa
Wijk van Ngaba te Kinshasa
Weduwe en weeskind van Ngaba
Video in het engels: Evangelisatie in Kinshasa
language